Thể LoạI Chiến tranh


Chiến tranh

Hiệp ước Warsaw là gì?

Liên Xô và bảy nước châu Âu đã ký Hiệp ước Warsaw vào ngày 14 tháng 5 năm 1955 như một phản ứng với NATO, để có một liên minh tương tự về phía phe đối lập. Bản ghi nhớ
ĐọC Thêm
Chiến tranh

Trận Điện Biên Phủ

Ngày 13 tháng 3 - 7 tháng 5 năm 1954 Địa điểm Điện Biên Phủ, Việt Nam Chiến tranh đầu tiên Ấn Độ Trung Quốc Chiến binh Pháp VS Việt Minh Kết quả là Pháp thất bại
ĐọC Thêm
Chiến tranh

Trận cầu Stirling

Ngày 11 tháng 9 năm 1297 Địa điểm Stirling, Scotland Chiến tranh Chiến tranh giành độc lập của người Anh Anh VS Scotland Kết quả là Chiến thắng của Scotland
ĐọC Thêm
Chiến tranh

Trận chiến Tunisia

Ngày 17 tháng 11 năm 1942 - ngày 13 tháng 5 năm 1943 Địa điểm Tunisia Chiến tranh Thế chiến thứ hai Chiến binh Đức, Ý VS Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp Kết quả
ĐọC Thêm
Chiến tranh

Trận chiến mũi

Ngày 14 tháng 6 năm 1645 Địa điểm Naswards, Market Harborough, Northamptonshire, Anh Chiến tranh Nội chiến Anh Chiến binh Hoàng gia VS Nghị viện Outco
ĐọC Thêm
Chiến tranh

Trận Actium

Ngày 2 tháng 9 31BC Địa điểm Chiến tranh Ioman Chiến tranh Nội chiến La Mã Octavian VS Marc Antony Kết quả chiến thắng của Octavian
ĐọC Thêm