Chiến tranh

Trận chiến Falkirk

Trận chiến Falkirk

Ngày
Ngày 22 tháng 7 năm 1298

Vị trí
Falkirk, Scotland

Chiến tranh
Chiến tranh giành độc lập của Scotland

Chiến binh
Anh VS Scotland

Kết quả
Chiến thắng tiếng anh


Xem video: Braveheart - Battle of Stirling Bridge - Cavalry charge (Tháng MườI 2021).