Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Chiến tranh

D-Day: Đặc công

Các lực lượng đặc biệt của Anh được huấn luyện và trang bị cho các hoạt động đánh và chạy được gọi là biệt kích. Vào D-Day, hai lữ đoàn đặc công D-Day đổ bộ vào Normandy.
ĐọC Thêm